Bibliografie

Exporteer 130 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Desc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan A  [Alle filters opschonen]
[A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
van den Auweele, D. (1994).  Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische bronnenbestanden in het historisch onderzoek. Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992). 7, 119-132.
Ausloos, H. (2018).  De Leeuwse Bijbel. Eigen Schoon en De Brabander. 101(2), 125-155.
Augustyn, B. (1994).  Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 31, 73-105.
Assink, J. (1997).  De materiële cultuur van het Agnietenconvent. (Pol, Frank van der, Smit, Mieke, Ed.).De Susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. 100, 59-100.
van Asseldonk, M. (2019).  Hoe oud zijn de parochie en de kerk van Goirle?. Rond de Schutsboom. Periodiek van Stichting “De Vyer Heertganghen”. 39(1), 33-43.
van Asperen, H. (2019).  Pelgrimstekens van Onze-Lieve-Vrouwe van Gratie te Scheut. (Ilsink, Matthijs, Klerck, Bram de, Willemsen, Annemarieke, Ed.).Het einde van de middeleeuwen: Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus. 25, 20-25.
van Asperen, H. (2018).  Pelgrimsteken van het Heilig Kruis van Krananburg. (Oosterman, Johan B., Ed.).Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijk gebedenboek (1380-1429). 108-109.
ten Arve, W., Klompmakers E., & Tummers H. (2000).  Enkele inventarisstukken van de Sint-Martinuskerk te Venlo nader bekeken. (Boelens, W.I.N.J., Ed.).Duizend jaar Sint-Martinusparochie. Facetten van de Geschiedenis van Venlo. 17, 53-109.
Arts, N. (2013).  Begraven op de Brabantse zandgronden. De archeologie van veranderende grafrituelen, circa 1000-1900. (Bitter, Peter, Bonenkampová, Viera, Goudriaan, Koen, Ed.).Graven spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. 23-35.
Arts, N. (1998).  Heilig en profaan. De materiële cultuur van het kerkterrein. (Arts, Nico, Bijsterveld, A.J.A., Ed.).De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk. 43-58.
Arts, N. (2019).  Digging up the dead in Eindhoven. The choir and churchyard of St. Catherine’s, 1200-1850. (Oosten, Roos van, Schats, Rachel, Fast, Kerry, Ed.).Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries. 3, 37-68.
Arts, N., Hardy D., & Melssen J. (2018).  Geschiedenis en archeologie van Mariënhage. (Erven, Willem, Pijls, Nico, Arts, Nico, Toorians, Lauran, Ed.).Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. 63-111. Abstract
Arts, N. (2018).  Nicolaas Clopper, de wereldkroniek en de omzwervingen van het Florarium temporum. (Erven, Willem, Pijls, Nico, Arts, Nico, Toorians, Lauran, Ed.).Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. 113-119. Abstract