Bibliografie

Exporteer 267 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan C  [Alle filters opschonen]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Carnier, M. (2002).  'Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua…' De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartensabdij. (Bauer, Raoul, De Smet, Marjan, Meijns, Brigitte L.I., Trio, Paul, Ed.).In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. 30, 222-234.
Carnier, M. (2008).  Het Belgische onderzoek naar de geschiedenis van mannelijke religieuze instituten voor 1797. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 88(4), 793-807.
Carnier, M. (2015).  De Holy Corner van Gent. (Mantels, Ruben, Van Bruaene, A.-L., Verbruggen, Christophe, Deneckere, Gita, Ed.).Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. 128-136. Abstract
Carnier, M. (2002).  Het archief van de bisdommen uit de Nederlanden voor de Franse tijd: een stand van zaken. Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. 7-30.
Carnier, M., Libert M., Majerus P., & Niebes P. - J. (2002).  Repertorium van bisschoppen in de Nederlanden behorend tot een reguliere orde. Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796. 57, 55.
Carnier, M. (2019).  Premonstreit in het Rijksarchief. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 13-18.
Caspers, C. M. A. (2018).  Wereldliteratuur die kippenvel bezorgt. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 132-133.
Caspers, C. M. A. (2018).  Hemel, hel of vagevuur?. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 80-81.
Caspers, C. M. A. (1998).  Norbertus (non?) eucharisticus. Beschouwingen over Norbertus van Gennep als eucharistisch heilige. (Van de Perre, Stijn, Ed.).Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré. 8, 9-20. Abstract
Caspers, C. M. A. (2018).  Een vermeende voorloper van de Reformatie. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 210-211. Abstract
Caspers, C. M. A. (2018).  Op pelgrimstocht binnen de kloostermuren. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 148-149.