Bibliografie

Exporteer 261 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan C  [Alle filters opschonen]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Carnier, M. (2015).  De Holy Corner van Gent. (Mantels, Ruben, Van Bruaene, A.-L., Verbruggen, Christophe, Deneckere, Gita, Ed.).Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. 128-136. Abstract
Carnier, M. (2019).  Premonstreit in het Rijksarchief. (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 13-18.
Carnier, M. (2002).  'Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua…' De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartensabdij. (Bauer, Raoul, De Smet, Marjan, Meijns, Brigitte L.I., Trio, Paul, Ed.).In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. 30, 222-234.
Carnier, M. (2008).  Het Belgische onderzoek naar de geschiedenis van mannelijke religieuze instituten voor 1797. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 88(4), 793-807.
Caspers, C. M. A. (2018).  Een vermeende voorloper van de Reformatie. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 210-211. Abstract
Caspers, C. M. A. (2018).  Op pelgrimstocht binnen de kloostermuren. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 148-149.
Caspers, C. M. A. (2018).  Gevonden met Gods hulp: Agnietenberg bij Zwolle. (Dlabačová, Anna, Hofman, Rijcklof, Ed.).De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. 128-129.
Caspers, C. M. A. (2002).  De bisschop als Don Quichot. De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk, ca. 1300-ca. 1550. Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. 47-70.
Caspers, C. M. A. (1999).  Magister consensus. Wessel Gansfort (1419-1489) und die Geistliche Kommunion. (Akkerman, Fokke, Vanderjagt, Arie Johan, Laan, Adrie van der, Ed.).Northern humanism in european context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius. 94, 82-98.
Caspers, C. M. A. (2001).  Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ‘s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. (Jacobs, Jan, Ed.).Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubilieum aan de theologische faculteit Tilburg. 57-68.