Bibliografie

Exporteer 290 resultaten:
Sorteer volgens: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan C  [Alle filters opschonen]
A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
C
Caby, C. (2007).  Fondation et naissance des ordres religieux: Remarques pour une étude comparée des ordres religieux au moyen âge. (Melville, Gert, Müller, Anne, Ed.).Mittelalterliche Orden und Klöster im Vergleich. Methodische Ansätze und Perspektiven. 34, 115-137.
Caby, C. (2020).  Sources of late medieval monasticism. (Beach, Alison, Cochelin, Isabelle, Ed.).The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages. 51, 941-957.
van Caekenberghe, K. (1991).  Bibliografie van de victorinnenabdij Roosenburg te Waasmunster (1238-1971). Annalen van de oudheidkundige kring van het land van Waas. 94, 243-252.
Cahn, W. (2002).  Monastieke spiritualiteit. (Cardon, Bert, Van der Stock, Jan, Vanwijnsberghe, Dominique, Dekeyzer, Brigitte, Callens, Kris, Ed.).Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute, 800-1475. 125-134.
Caillet, J. - P. (2004).  Atrium, péristyle et cloître: des réalités si diverses?. (Klein, Peter K., Ed.).Der mittelalterliche Kreuzgang : Architektur, Funktion and Programm. Ergebnis des internationalen Symposiums das vom 11.-13. Juni 1999 am Kunsthistorischen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen stattfand. 57-65.
Caimo, K. (2010).  Pastorieën van de abdij van Park. (Bastiaensen, Jean, Caimo, Krista, Cijffers-Rovers, Brenda, Hopstaken, Joss, Van Lani, Stefan, Ed.).Monumenten van zielzorg. Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. 114-213.
Calis, K., Pouls N., & Verweij L. (2018).  Willibrord in de boekband. Heiligenverering in een Utrechts brevier. (Jaski, Bart, Mostert, Marco, Vliet, Kaj van, Ed.).Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. 171, 224-229.
Callebaut, D. (2011).  De Ottoonse grenspolitiek in het Midden-Scheldegebied en de sociale opgang van een Lotharingse familie. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 48, 373-426.
Callebaut, D. (2017).  Graaf Herman van Ename en het tri-functionele denken van Gerard van Florennes, bisschop van Kamerijk-Atrecht (1012-1051). (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 117-128.
Callewier, H. (2013).  Leven en werk van Romboud De Doppere (ca. 1432-1502). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 150(2), 219-244.