Bibliografie

Exporteer 192 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur [ Titel  (Desc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan N  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
Arnoldussen, S. (2018).  ‘In oerkunde der waerheit’. De Yesser bulla van paus Gregorius IX. (Nieuwhof, Annet, Knol, Egge, Schokker, Jelle, Ed.).Fragmenten van een rijke wereld van de aarde. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis . 99, 199-204. Abstract
Z
Boersma, J. W. (1998).  Zweeloo: kerk en kerspel in protohistorisch perspectief. (Boer, Dick E.H. de, Nip, Renée I.A., Schaïk, Remi van, Ed.).Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. 17, 167-186.
W
Neel, C. L. (1994).  Women religious and extraregulars. Premonstratensian nuns and the Beguines. Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours. Actes du Deuxième Colloque International du C.E.R.C.O.R., Poitiers, 29 septembre - 2 octobre 1988. 549-558.
V
Roest, B. (2011).  Vvat salmen met sulck volck maken? Franciscaanse stadspredikers en de verdediging van het katholicisme in de Nederlanden, circa 1520-1568. (Brand, Hanno, Benders, Jeroen, Nip, Renée I.A., Ed.).Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. 134, 245-258.
Noë, H. (2005).  'Vlieten inde welde zeebaren'. De waterbeeldspraak in Jan van Ruusbroecs 'Die geestelike brulocht'. (Baert, Barbara, Fraeters, Veerle, Ed.).Het wellende water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland. 34, 85-121.
Nieus, J. - F. (2010).  Vicomte et avoué : les auxiliaires laïcs du pouvoir épiscopal (XIe-XIIIe siècle). (Rider, Jeff, Tock, Benoît-Michel, Ed.).Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge. Actes de la journée d'études tenue à Lille, 3 mai 2007. 39, 119-134.
van Schaïk, R. (1998).  Veertiende-eeuwse missaalfragmenten in Oldenburg. Een nieuw testimonium van de middeleeuwse Walfridus-cultus. (Boer, Dick E.H. de, Nip, Renée I.A., Schaïk, Remi van, Ed.).Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. 17, 225-239.
van Vliet, K. (1996).  Van missiebasis tot stadskapittel. (Magdelijns, J.R.M., Vries, Dirk J. de, Nalis, H.J., Proos, R.H.P., Ed.).Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving. 12-30.
U
T
Glaudemans, R. (2012).  Twee oxalen voor de Sint-Jan. Niet alles is gebaseerd op de fundering. (Genabeek, Ronald van, Nijhof, Eddie, Schipper, Frederike, Treling, Johan, Ed.).Putten uit het bossche verleden. Vriendenbundel voor Hans Janssen ter gelegenheid van zijn afscheid als stadsarcheoloog van 's-Hertogenbosch. 273-288.
Nègre, E. (1990).  Toponymie général de la France. Publications romanes et françaises. 193-195bis, 1871.
Nijsten, G. J. M. (1997).  Toneel in de stad. Op zoek naar culturele uitingsvormen van stedelijk bewustzijn in de Noordelijke Nederlanden. (Carlier, Myriam, Greve, Anke, Prevenier, Walter, Stabel, Peter, Ed.).Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). 7, 105-129.