Bibliografie

Hoenen MJ. Ut pia testatoris voluntas observetur. Die Stiftung der 'Bursa cusana' zu Deventer. In: Bocken I, editor. Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicolas of Cusa. Vol 126. Leiden: Brill; 2004. p. 53-73. (Studies in Intellectual History; vol 126).
Hoenen MJ. At the crossroads of scholasticism and northern humanism. In: Akkerman F, Vanderjagt AJ, van der Laan A, editors. Northern humanism in european context, 1469-1625. From the ‘Adwert Academy’ to Ubbo Emmius. Vol 94. Leiden: Brill; 1999. p. 131-48. (Brill’s studies in intellectual history; vol 94).
Hoenen MJ. 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In: Bos EP, Warnar G, editors. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Vol 38. Hilversum: Verloren; 1993. p. 47-57. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 38).