Bibliografie

Demyttenaere A. The Tears of Fromold: The Murder of Charles the Good, Homoeroticism, and the Ruin of the Erembalds. In: Rider J, Murray AV, editors. Galbert of Bruges and the Historiography of Medieval Flanders. Washington: Catholic University of America Press; 2009. p. 145-82.
Van Caenegem R. De Vlaamse crisis: 1127-1128. In: Demyttenaere A, Van Caenegem R, Devliegher L, editors. De moord op Karel de Goede. Leuven: Davidsfonds; 1999. p. 11-90.
Devliegher L. Brugge in het dagboek van Galbert. In: Demyttenaere A, Van Caenegem R, Devliegher L, editors. De moord op Karel de Goede. Leuven: Davidsfonds; 1999. p. 91-106.
Overgaauw EA. De liturgie van de Kruisheren in de Middeleeuwen. In: Mostert M, Demyttenaere A, editors. De Betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen. Vol 22. Hilversum: Verloren; 1995. p. 195-216. (Amsterdamse historische reeks. Grote serie; vol 22).
Bijsterveld AJ. Tussen twee werelden. Gedrag en loyaliteit van parochiegeestelijken in Noord-Brabant, 1400-1570. In: Mostert M, Künzel R, Demyttenaere A, editors. Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. Vol 18. Hilversum: Verloren; 1994. p. 163-92. (Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie; vol 18).
Künzel R. Bisschoppen, geestelijken en aristocraten in Tiel (ca. 1050-ca. 1150). In: Mostert M, Künzel R, Demyttenaere A, editors. Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. Vol 18. Hilversum: Verloren; 1994. p. 59-76. (Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie; vol 18).
van Hartingsveldt E. De bisschop en het zwaard. De geschiedenis van Lambertus van Maastricht. In: Mostert M, Künzel R, Demyttenaere A, editors. Middeleeuwse cultuur. Verscheidenheid, spanning en verandering. Vol 28. Hilversum: Verloren; 1994. p. 19-43. (Amsterdamse Historische Reeks. Kleine Serie; vol 28).