Bibliografie

Caspers CM. Lyssen en Jacob, of: de grimmige strijd tussen een vermeende tovenares en de hoogschout van ‘s-Hertogenbosch, 1589-1595. Een inkijk in een omvangrijk dossier. In: Jacobs J, editor. Boeken als bron. Opstellen aangeboden aan dr. Marcel Gielis bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig dienstjubilieum aan de theologische faculteit Tilburg. Tilburg: Theologische Faculteit Tilburg ; 2001. p. 57-68.