Bibliografie

Somers A. Specialis est capella Flandrie comitis. Le chapitre comtal de Sainte Pharaïlde à Gand jusqu’au début du XVIIe siècle. In: Carnier M, Meijns BLI, editors. De canonicis qui seculares dicuntur. Treize siècles de chapitres séculiers dans les anciens Pays-Bas. Thirteen Centuries of Chapters of Secular Canons in the Low Countries. Vol 105. Turnhout: Brepols; 2020. p. 107-21. (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique; vol 105).
Somers A. Wat als...? Een vroegmoderne denkoefening over de unie van de Gentse kapittels van Sint-Veerle en Sint-Baafs. In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Gent: Academia Press; 2016. p. 47-62.
Somers A. Bij de graven van Vlaanderen. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 52-7. Abstract
Somers A. De armenzorg in Gent sinds de middeleeuwen. Vol 26. Brussel: Algemeen Rijksarchief ; 2011.