Bibliografie

Vandamme L, Stabel P, Dumolyn J, Brown A, Martens MP, Gabriëls N, et al. Brugge in de zestiende eeuw: een ‘terugkeer naar de normaliteit. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 365-409. Abstract
Martens MP, Oosterman JB, Gabriëls N, Brown A, Callewier H. Literatuur, kunst en muziek in de stad, ca. 1100-1500. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 325-63. Abstract
Dumolyn J, Martens MP, Stabel P, Oosterman JB. Bruges in the sixteenth century : a ‘Return to normalcy'. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 445-501.
Martens MP, Oosterman JB, Gabriëls N, Callewier H, Brown A. Texts, images and sounds in the urban environment, c.1100-c.1500. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 389-444.
Martens MP. Beeldvormingstechnieken. In: de Coene K, De Reu M, De Maeyer P, editors. Liber Floridus. 1121. De wereld in een boek. Tielt: Lannoo; 2011. p. 159-67.