Bibliografie

Glaudemans R. Twee oxalen voor de Sint-Jan. Niet alles is gebaseerd op de fundering. In: van Genabeek R, Nijhof E, Schipper F, Treling J, editors. Putten uit het bossche verleden. Vriendenbundel voor Hans Janssen ter gelegenheid van zijn afscheid als stadsarcheoloog van 's-Hertogenbosch. Alphen aan de Maas: Uitgeverij Veerhuis; 2012. p. 273-88.