Bibliografie

van Bueren T. Care for the here and the hereafter. A multitude of possibilities. In: van Bueren T, editor. Care for the here and the hereafter. Memoria, art and ritual in the Middle Ages . Vol 13. Turnhout: Brepols; 2005. p. 13-34. (Museums at the Crossroads; vol 13).
van Bueren T, Verbij-Schillings JM. Een rijkgeschakeerde cultuur. De Hollandse kunstproductie in opdracht van hof, kloosters en steden. In: de Nijs T, Beukers E, editors. Geschiedenis van Holland. Deel I: tot 1572. Vol 1. Hilversum: Verloren; 2002. p. 197-258. (Geschiedenis van Holland; vol 1).