Bibliografie

Janse A. De Nederlandse Beke opnieuw bekeken. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 2006;9:116-49.
Janse A, van Veen M. Kerk en vroomheid. In: Smit JG, editor. Vroegste tijd tot 1574. Vol 1. Zwolle: Waanders; 2004. p. 215-70. (Den Haag. Geschiedenis van de stad; vol 1).
Janse A. Graaf Willem I van Holland (1203-1222): ridderschap en machtspolitiek. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 2001;116:141-61.
Goudriaan K. Ownership of Graves in Medieval Parish Churches in Holland. In: Blockmans WP, Janse A, editors. Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages. Vol 2. Turnhout: Brepols; 1999. p. 197-226. (Medieval texts and cultures of Northern Europe; vol 2).
van Kan FJ. Around Saint Georg. Integration and Precendence during the Meetings of the Civic Militia of The Hague. In: Blockmans WP, Janse A, editors. Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages. Vol 2. Turnhout: Brepols; 1999. p. 177-96. (Medieval texts and cultures of Northern Europe; vol 2).
De Ridder-Symoens H. Rich men, poor men. Social stratification and social representation at the university (13th-16th centuries). In: Blockmans WP, Janse A, editors. Showing status. Representation of social positions in the late Middle Ages. Vol 2. Turnhout: Brepols; 1999. p. 159-75. (Medieval texts and cultures of Northern Europe; vol 2).