Bibliografie

Goudriaan K. Het Leven van Jezus van Willem van Branteghem. In: van Anrooij W, Dlabačová A, Geleijns E, Schaeps J, Warnar G, van Zanen S. Om het boek: cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren; 2020. pp. 39-43.
Warnar G. Mystieke inspiratie uit Groenendaal. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 34-35.
Scheepsma WF. Het venijn van broeder Ijsewijn. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren; 2009. pp. 143-159.
van Engen H. Gerard van Voorne en de Vijfde Partie van de Spiegel historiael. In: Besamusca B, Sleiderink R, Warnar G. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren; 2009. pp. 31-45.
Hoenen MJFM. 'Een godlec ghevoelen dat boven redene es'. Jan van Ruusbroec en Albertus Magnus: mystiek en filosofie. In: Bos EP, Warnar G. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Hilversum: Verloren; 1993. pp. 47-57.

Pagina's