Bibliografie

Trio P. Ontwikkelingen te Oudenaarde in de late middeleeuwen op kerkelijk, godsdienstig en charitatief vlak. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 2013;50:325-56.
Trio P. Obituaries or Anniversary Books: Handle with Care! The Example of the Ypres Confraternity of Our Lady. In: de Weijert R, Ragetli K, Bijsterveld AJA, van Arenthals J, editors. Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren. Vol 137. Hilversum: Verloren; 2011. p. 179-93. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 137).
Trio P. De zorg voor lichaam en ziel in het licht van de eeuwigheid (late middeleeuwen). In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 237-43.
Trio P. What Factors Contributed to the Establishment of the Mendicant Orders in Thirteenth-Century Ypres. In: Robson M, Röhrkasten J, editors. Franciscan organisation in the mendicant context: formal and informal structures of the friars’ lives and ministry in the Middle Ages. Vol 44. Berlin: LIT; 2010. p. 97-112. (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen; vol 44).