Bibliografie

de Langen GJ. De archeologie van vroeg- en vol-middeleeuws Leeuwarden. In: Kunst R, editor. Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen; 1999. p. 18-45.
de Langen GJ, Mol JA. Het klooster Lidlum [in de Roblès atlassen]. In: de Vries R, editor. Caspar de Roblès, de Friese Alva. Catalogus bij de tentoonstelling in het Rijksarchief in Fryslan, Leeuwarden. Leeuwarden: Rijksarchief in Fryslan; 1998. p. 37-43.