Bibliografie

Van Cleven F, Vanden Berghe I, Boudin M, Coudray A, Bungeneers J, Hendriks V, et al. A Box Full of Surprises. Relics Excavated in St. Rumbold’s Cathedral (Mechelen, Belgium). In: van Strydonck M, Reyniers J, Van Cleven F, editors. Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics. Vol 209. Leuven: Peeters; 2018. p. 213-66. (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion; vol 209).
Bijsterveld AJ, Caspers CM. Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In: De Maeyer J, Put E, Tihon A, Vanden Bosch G, editors. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis. Vol 1. Antwerpen: Halewijn; 2009. p. 15-61.
Vanden Bosch G. Monasticon van Zwartzusters-Augustinessen in België. Vol 18. Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën; 1998.