Bibliografie

van den Hombergh FA. Brugman en de brandende ijver: het bericht over zijn preken te Groningen in 1452. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 240-55. (Groninger historische reeks; vol 17).