Bibliografie

Nijsten GJ. Toneel in de stad. Op zoek naar culturele uitingsvormen van stedelijk bewustzijn in de Noordelijke Nederlanden. In: Carlier M, Greve A, Prevenier W, Stabel P, editors. Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). Vol 7. Leuven: Garant; 1997. p. 105-29. (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries; vol 7).
van Schaïk R. On the social position of Jews and Lombards in the towns of the Low Countries and neighbouring German territories during the late Middle Ages. In: Carlier M, Greve A, Prevenier W, Stabel P, editors. Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). Vol 7. Leuven: Garant; 1997. p. 165-91. (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries; vol 7).