Bibliografie

Steensma R. Sacrale sporen. De middeleeuwse kerkinrichting. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 63-80.
Kroesen JE. Van ranke gewelven en overvloedig licht. De Groninger gotiek. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 46-57.
van der Ploeg K. Betoverende baksteenvariaties. Laatromaanse architectuur. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 18-45.
de Olde HG. Soberheid in ronde bogen. Tufstenen en vroege bakstenen kerken. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 8-17.
van Lier S. Van hemelpoort tot hellemuil. Schilderingen op muren en gewelven. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 81-102.
Steensma R. Sacrale sporen. De middeleeuwse kerkinrichting. In: Kroesen JEA, Steensma R, editors. De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800. Groningen-Assen: Philips Elchers-Van Gorcum; 2008. p. 63-80.