Bibliografie

De Ridder-Symoens H. Onderwijs aan de middeleeuwse universiteit. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 189-204. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
de Jong M. De school van de dienst des Heren. Kloosterscholen in het Karolingische Rijk. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 57-85. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
Mostert M. Kennisoverdracht in het klooster. Over de plaats van lezen en schrijven in de vroegmiddeleeuwse monastieke opvoeding. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Scholing in de middeleeuwen. Vol 13. Hilversum: Verloren; 1994. p. 87-125. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 13).
Vellekoop K. Liturgie in een Utrechtse kapittelkerk: de koorboeken van Sint-Marie. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 227-42. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).
Mekking AJ. De zogenoemde Bernold-kerken in het sticht Utrecht: herkomst en betekenis van hun architectuur. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 103-52. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek; vol 10).
Edel D. De kerstening van het vroegmiddeleeuwse Europa: Willibrord. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 31-50. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).
van Winter JM. Utrecht, centraal of marginaal? In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 15-30. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).
Theunis HB. De ketterij van Tanchelm: een misverstand tussen twee werelden. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 153-68. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).
van Buuren F. Kerk en wereld in de middeleeuwse literatuur: een Utrechts tweeluik. In: Stuip REV, Vellekoop K, editors. Utrecht tussen Kerk en Staat. Vol 10. Hilversum: Verloren; 1991. p. 243-62. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; vol 10).