Bibliografie

Declercq G. De 'Capitula adhuc conferenda' van Lodewijk de Vrome en de domeinen van de Gentse Sint-Baafsabdij in Noord-Frankrijk. In: Duvosquel J-M, Thoen E, editors. Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst . Gent: Snoeck-Ducaju ; 1995. p. 325-45.
Billen C. La gestion domaniale d'une grande abbaye périurbaine. Forest à la fin du moyen âge. In: Duvosquel J-M, Thoen E, editors. Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst . Gent: Snoeck-Ducaju ; 1995. p. 493-515.