Bibliografie

Tops WJ, de Kruijf U. 1520-1525. De kroniek van Johannes van Lochem, Prior te Albergen. In: Schildkamp JB, editor. 1520-1525. De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen. Vertaling en toelichting. Albergen-Enschede: Stichting Heemkunde Albergen-Twente Akademie; 1995. p. 229-500.