Bibliografie

Kappelhof AC. Hervormingsbewegingen binnen de katholieke kerk in stad en land van Breda (1400-1600). Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2011;64:1-8.
Kappelhof AC. Vught in de middeleeuwen (900-1300). In: van den Eijnde J, editor. Vught vanouds. Vol 2. Vught; 1995. p. 7-32. (Vughtse Historische Reeks; vol 2).