Bibliografie

Uyttenhove L. De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop? In: De Preter A, Gielis M, Lamberigts M, editors. Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. Antwerpen: Halewijn; 2019. p. 27-56.
Uyttenhove L. Ruusbroec as a Theologian: The Holy Spirit. In: Arblaster J, Faesen R, editors. A Companion to John of Ruusbroec. Vol 51. Leiden-Boston: Brill; 2014. p. 179-203. (Brill’s Companions to the Christian Tradition; vol 51).