Bibliografie

Kuys JA. Weltliche Funktionen spätmittelalterlicher Pfarrkirchen in den nördlichen Niederlanden. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns . Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 27-45. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
Dekeyzer B. For eternal glory and remembrance: on the representation of patrons in late medieval panel paintings in the southern Low Countries. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 71-101. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
van Leeuwen J. Praise the Lord for this peace! The contribution of religious institutions to the ceremonial peace-proclamations in late medieval Flanders (1450-1550). In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 47-70. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
De Smet M. Heavenly quiet and the din of war: use and abuse of religious buildings for purposes of safety, defence and strategy. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 1-26. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
De Smet M. Heavenly quiet and the din of war: use and abuse of religious buildings for purposes of safety, defence and strategy. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 1-26. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
Meijns BL. Hoe een heilige verdienstelijk werd. Het beeld van Sint-Donatianus van Brugge in de elfde-eeuwse mirakelverhalen. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 114-39. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Appelmans J. Van Thomas bijen tot Jans teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw). In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 258-83. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).