Bibliografie

Overlaet K. Vrome vrouwen. Over begijnen, die int ghemeyn seer deuchdelick leven. In: Haemers J, Bardyn A, Delameillieure C, editors. Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad. Antwerpen: Vrijdag; 2019. p. 105-31.