Bibliografie

De Ceukelaire M. De rots van Floreffe en de bouwstenen van de abdij. In: Janssens H, editor. Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe. Vol 28. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2018. p. 17-23. (Bijdragen van de contactdag; vol 28).