Bibliografie

de Boer DEH. Memento muri. Stervenvermaningen als teken aan de wand. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. pp. 455-469.
de Boer DEH. Super omnes clericos Frisie sui temporis peritus. Een geleerde norbertijn op reis door middeleeuws Europa. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. pp. 133-134.
de Boer DEH. Sur les traces d’Emo, Le voyage d’un abbé curieux et furieux à Rome en l’an 1212. In: Plouvier M. Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2018. pp. 9-18.
de Boer DEH. Saint Martin, Saint Montan(t) and the early rooting of Christianity in the Pays-de-Gaume. In: Kars M, van Oosten R, Roxburgh MA, Verhoeven A. Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws. Zwolle: spa; 2018. pp. 69-74.
van der Ploeg BJ. Gosewijn van Halen op het raakvlak van Humanisme en Moderne Devotie. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 171-194.
Scheler D. Die "neuen Frommen" in der Sicht eines "alten Frommen". In: de Boer DEH, Kwiatkowski I. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 117-130.
Scheler D. Arnold Heymerick: Persuasio de cappata religione non ineunda ante puberes annos. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 131-170.
Staubach N. Zwischen partikularer Identität und universalem Anspruch: Einheit und Vielfalt der Devotio moderna. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Münster: Aschendorff; 2013. pp. 29-56.

Pagina's