Bibliografie

de Boer DE. Memento muri. Stervenvermaningen als teken aan de wand. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 455-69.
de Boer DE. Super omnes clericos Frisie sui temporis peritus. Een geleerde norbertijn op reis door middeleeuws Europa. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 133-4.
de Boer DE. Saint Martin, Saint Montan(t) and the early rooting of Christianity in the Pays-de-Gaume. In: Kars M, van Oosten R, Roxburgh MA, Verhoeven A, editors. Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws. Zwolle: spa; 2018. p. 69-74.
de Boer DE. Sur les traces d’Emo, Le voyage d’un abbé curieux et furieux à Rome en l’an 1212. In: Plouvier M, editor. Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013. Vol 38-39. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2018. p. 9-18. (Actes officiels des colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; vol 38-39). Abstract
Scheler D. Arnold Heymerick: Persuasio de cappata religione non ineunda ante puberes annos. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I, editors. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Vol 1. Münster: Aschendorff; 2013. p. 131-70. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 1).
Staubach N. Zwischen partikularer Identität und universalem Anspruch: Einheit und Vielfalt der Devotio moderna. In: de Boer DEH, Kwiatkowski I, editors. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Vol 1. Münster: Aschendorff; 2013. p. 29-56. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 1).
Wanka V. Sind Fraterherren Marginalexistenzen im kulturpsychologischen Transformationsprozess zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit? In: de Boer DEH, Kwiatkowski I, editors. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Vol 1. Münster: Aschendorff; 2013. p. 195-207. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 1).
Schlusemann R. Von der IJssel bis Ostwestfalen: ein Kulturgebiet? In: de Boer DEH, Kwiatkowski I, editors. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Vol 1. Münster: Aschendorff; 2013. p. 57-84. (Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580); vol 1).