Bibliografie

Mol JA(H). De expansie en aanwezigheid van de premonstratenzers in de Friese landen tot 1600. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. pp. 64-67.
Bergsma W. Suffridus Petrus als landshistorieschrijver. In: van Berkel K, Cools H, Mol JA(H), Janssen L. Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. 2e ed. Hilversum: Verloren; 2019. pp. 213-254.
de Langen GJ, Mol JA(H). Noormannen en de Kerk in de Friese landen. In: Stoter M, Spiekhout D. Wij Vikingen! Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen . Zwolle-Leeuwarden: Waanders- Fries Museum; 2019. pp. 22-41.

Pagina's