Bibliografie

Mol JA. De expansie en aanwezigheid van de premonstratenzers in de Friese landen tot 1600. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 64-7.
de Langen GJ, Mol JA. Noormannen en de Kerk in de Friese landen. In: Stoter M, Spiekhout D, editors. Wij Vikingen! Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen . Zwolle-Leeuwarden: Waanders- Fries Museum; 2019. p. 22-41.
Bergsma W. Suffridus Petrus als landshistorieschrijver. In: van Berkel K, Cools H, Mol JA(H), Janssen L, editors. Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. 2nd ed. Hilversum: Verloren; 2019. p. 213-54. Abstract