Bibliografie

Pée L. Het Dendermonds Kapittel tijdens de 15de en 16de eeuw. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. 2016;34:7-190.
Pée L. De refuges van de abdij van Zwijveke. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. 2010;29:7-94.