Bibliografie

Put E, Van Osta J. Buitenheren in de parochiezielzorg. Witte versus zwarte pastoors. In: Appelmans J, Janssens H, Van Lani S, editors. Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Averbode-Heeswijk: Uitgeverij Averbode-Berne Media; 2021. p. 100-4.
Put E, Van de Voorde E. Kerkelijke financiƫn: een typologie. Eigen Schoon en de Brabander. 2017;100(3):269-82.
Bijsterveld AJ, Caspers CM. Voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. In: De Maeyer J, Put E, Tihon A, Vanden Bosch G, editors. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis. Vol 1. Antwerpen: Halewijn; 2009. p. 15-61.
Trio P, Put E. Lijst van de abten. 1136-1797. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. 481.
Put E. Al de mannen van de aartsbisschop. De organisatie van het aartsbisdom Mechelen. In: Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden (Middeleeuwen en Nieuwe Tijd). Vierde studiedag Belgische kloostergeschiedenis. Algemeen Rijksarchief, 10 april 2002. Akten. Brussel: Algemeen Rijksarchief; 2002. p. 71-85.