Bibliografie

Krings B. Les relations de l’abbé avec ses couvents de femmes. In: Dauzet D-M, Plouvier M, editors. Abbatiat et abbés dans l’ordre de Prémontré. Vol 17. Turnhout: Brepols; 2005. p. 129-44. (Bibliotheca Victorina; vol 17).
Krings B. Die Prämonstratenser und ihr weiblicher Zweig. In: Crusius I, Flachenecker H, editors. Studien zum Prämonstratenserorden. Vol 25. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2003. p. 75-105. (Studien zur Germania Sacra; vol 25).
Krings B. Laien im Kloster und seinem Umfeld im Mittelater. In: Janssens H, editor. Hospitalitas en de aanwezigheid van leken in de middeleeuwse premonstratenzer kloosters. Vol 12. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2002. p. 31-46. (Bijdragen van de contactdag; vol 12). Abstract