Bibliografie

van Uytven R. De Brabantse kloosters: hun politieke en sociaal-economische rol. In: Vanhemelryck F, editor. Aspecten van de kerkelijke geschiedenis van het hertogdom Brabant. Brussel: K.U. Brussel-Centrum Brabantse Geschiedenis; 2002. p. 65-91.
van Uytven R. Kanttekeningen bij kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene papegaaien. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 374-84. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).