Bibliografie

Verhulst AE. Ieper in de 11de-12de eeuw. In: Opsomer R, editor. Van Ieperse scholen en lenen, schilderijen en criminelen, uit velerlei eeuwen. Vol 3. Ieper: Stadsarchief Ieper; 1999. p. 333-57. (Ieperse Historische Studies; vol 3).
Verhulst AE. Bezittingen en inkomsten van de Gentse abdijen. In: Declercq G, editor. Ganda et Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs. Gent: Snoeck-Ducaju; 1997. p. 103-14.
Verhulst AE. Ieper in de 11e-12e eeuw. In: Erkelenz-Buttinger ESC, editor. De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de UvA. Hilversum: Verloren; 1997. p. 66-84.
Verhulst AE. Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 1993;47:15-27.