Bibliografie

Heirbout D. De obstakels bij het onderzoek naar de vroegste leenhoven. Nieuwe visies op het ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaamse grafelijke leenhoven (1000-1300). In: Prevenier W, Augustyn B, editors. De Vlaamse instellingen tijdens het Ancien R├ęgime. Recent onderzoek in nieuw perspectief. Vol 111. Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinci├źn; 1999. p. 41-58. (Miscellanea Archivistica. Studia; vol 111).
Augustyn B. Abdij van Maagdendale te Pamele-Oudenaarde. Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde. 1994;31:73-105.