Bibliografie

Geirnaert N. Het Heilig Bloed en Diederik van de Elzas. De fascinatie voor een taaie legende. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2013;150(2):397-410.
Geirnaert N. De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2010;147(2):247-55.
Vandamme L, Geirnaert N. Cisterciënzerbibliotheken in het middeleeuwse Vlaanderen: handschriften uit de abdijen Ten Duinen, Ter Doest en Clairmarais. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 57-76.
Geirnaert N. Van Vlaanderen naar Brabant: Hugo van der Goes, lekenbroeder in Rooklooster. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 351-6. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Derolez A. De wereld van het middeleeuwse boek: een codicologische benadering. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 109-25.
Decorte J. Lezend omgaan met de wereld in de Middeleeuwen. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 95-106.
Bossier F. Het grote intellectuele parcours in de Middeleeuwen. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 79-92.