Bibliografie

Geirnaert N. Het Heilig Bloed en Diederik van de Elzas. De fascinatie voor een taaie legende. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2013;150(2):397-410.
Geirnaert N. De oudste sporen van het Heilig Bloed in Brugge (1255-1310). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2010;147(2):247-55.