Bibliografie

Appelmans J. Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant: terugblikken op een kwarteeuw onderzoek. In: Appelmans J, editor. Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Vol 102/1. Asse: Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel; 2019. p. 1-12. (Eigen Schoon en De Brabander; vol 102/1).
Sanders JG. Eenheid in verscheidenheid. De oude archieven van de kloosters Berne, Sint-Catharinadal en Postel. In: Appelmans J, editor. Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. Vol 102/1. Asse: Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel; 2019. p. 49-70. (Eigen Schoon en De Brabander; vol 102/1).
Appelmans J. De rol van de abdij van Affligem bij de aanvang van de Brabantse geschiedschrijving (12de-13de eeuw). In: De Baerdemaecker W, editor. Feestbundel Jaak Ockeley. Bi den heylighen Cruce van Assche, Ic wil een goed Brabander wesen. Asse: Koninklijke Heemkring Ascania; 2018. p. 349-75.
Appelmans J. Sœurs et pères en détresse: les prémontrés des anciens Pays-Bas face aux guerres, catastrophes et calamités. In: Plouvier M, editor. Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013. Vol 38-39. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2018. p. 165-83. (Actes officiels des colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; vol 38-39). Abstract
Appelmans J. La mobilité d’un abbé au XVe siècle. Itinéraires et liens de communications de Thierry de Tuldel. In: Plouvier M, editor. Mobilité et stabilité chez les Prémontrés. Guerres, catastrophes et calamités. Actes officiels des 38e et 39e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Amiens, 2012 - Troyes, 2013. Vol 38-39. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2018. p. 23-43. (Actes officiels des colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; vol 38-39). Abstract
Appelmans J. “[qu’] ilz facent bon et brief droit”. Les prémontrés brabançons et le recours à la justice diocésaine, ducale et papale au XVe siècle. In: Plouvier M, editor. Grandes et petites figures de l’ordre de Prémontré. Les prémontrés et la justice. Actes officiels des 36e et 37e colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Auvergne, 2010 - Normandie, 2011. Vol 36-37. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2017. p. 139-60. (Actes officiels des colloques du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; vol 36-37). Abstract
Appelmans J. De politieke context van het premonstratenzer Iter Italicum: de Romereizen van Diederik van Tuldel (°1419-†1494). In: Janssens H, editor. Reizen in woelige tijden. Vol 22. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2012. p. 21-46. (Bijdragen van de contactdag; vol 22). Abstract