Bibliografie

Appelmans J. A la recherche d’un environnement accueillant: les Prémontrés dans les circaries d’Écosse, d’Angleterre, de Flandre et de Brabant. In: Plouvier M, Dauzet D-M, editors. Les abbayes prémontrées: environnement, aménagement. 29 septembre - 1er octobre 2000. Actes officiels du 26e colloque du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées. Saint-Brieuc - Abbaye de Beauport, 2000. Vol 26. Laon: Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; 2002. p. 6-12. (Actes officiels du colloque du Centre d’Études et de Recherches Prémontrées; vol 26).
Appelmans J. Van Thomas bijen tot Jans teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw). In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 258-83. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Appelmans J. Abt Diederik van Tuldel (°1419-†1494): een canonist in theorie en praktijk. In: Janssens H, editor. Norbertijnen en wetenschap. Vol 11. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2001. p. 21-46. (Bijdragen van de contactdag; vol 11). Abstract