Bibliografie

Groustra–Werdekker AH. "Ter eeuwige herinnering". De kapittelheren van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen. In: Bary EH(G), Hogenstein CM, Selderhuis HJ, Snel JD, editors. Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. Vol 16. Delft: Eburon; 2006. p. 135-64. (Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 16).
Bos–Oskam A. De Jeruzalemluchter in de Grote of Sint-Walburgiskerk in Zutphen. In: Bary EH(G), Hogenstein CM, Selderhuis HJ, Snel JD, editors. Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. Vol 16. Delft: Eburon; 2006. p. 165-80. (Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 16).
Bollmann AM. Strijdbaar in hun geloof: de ‘zusters van het gemene leven’ in de stedelijke samenleving van Deventer in de late middeleeuwen. In: Bary EH(G), Hogenstein CM, Selderhuis HJ, Snel JD, editors. Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. Vol 16. Delft: Eburon; 2006. p. 35-49. (Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 16).
Bary EH. Excentriek in het bisdommenlandschap. Deventer als bisschopsstad in de rooms-katholieke en oud-katholieke traditie. In: Bary EH(G), Hogenstein CM, Selderhuis HJ, Snel JD, editors. Lebuïnus en Walburgis bijeen. Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven. Vol 16. Delft: Eburon; 2006. p. 13-33. (Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; vol 16).