Bibliografie

Burgers JW. Allinus of Haarlem (fl. 1174-1222) : Monk, Clerk, Historiographer. The Reconstruction of a many-sided Career. In: Hermand X, Nieus J-F, Renard E, editors. Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux. Vol 43. Turnhout: Brepols; 2019. p. 203-16. (Utrecht Studies in Medieval Literacy; vol 43).
Burgers JW. Over het uitgeven van middeleeuwse kronieken. In: Erven W, Pijls N, Arts N, Toorians L, editors. Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. Hilversum: Verloren; 2018. p. 147-57. Abstract
Burgers JW. De bisschop, de heren en de stad. Het oorkondenwezen in Utrecht circa 1250-circa 1320. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. 2010;176(2):187-216.
Burgers JW. De abdij van Egmond en het begin van het Hollandse oorkondewezen. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 71-101. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW. De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 172-218. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW, Mostert M. De manie overal vervalsingen te zien. Oorkondenvervalsingen in Egmond en Holland. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 103-23. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW. Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver. In: Vis GNM, editor. In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond. Vol 3. Hilversum: Verloren; 1997. p. 65-149. (Egmondse Studiën; vol 3).