Bibliografie

Gumbert JP. Over een lange en een korte Vita Adalberti secunda. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 167-71. (Egmondse studiën; vol 5).
Vis GN. Het klooster Egmond: hortus conclusus. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 7-16. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW. De abdij van Egmond en het begin van het Hollandse oorkondewezen. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 71-101. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. Het Egmonds Evangeliarium: van ontstaan tot restauratie. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 17-44. (Egmondse studiën; vol 5).
Vintges KV. Oude heiligenlevens in nieuw perspectief. Overdenkingen bij het lezen van de Vita sancti Adalberti. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 321-9. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW. De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 172-218. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. Enkele opmerkingen over het Egmondse cartularium en de kleinere geschiedbronnen daarin. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 61-70. (Egmondse studiën; vol 5).
de Loos I. En tóch konden ze zingen in Egmond. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 125-44. (Egmondse studiën; vol 5).
Burgers JW, Mostert M. De manie overal vervalsingen te zien. Oorkondenvervalsingen in Egmond en Holland. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 103-23. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. De keurmedigen van Rinnegom. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 45-60. (Egmondse studiën; vol 5).