Bibliografie

Gumbert JP. Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster. In: van Engen H, van Vliet K, editors. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Vol 130. Hilversum: Verloren; 2012. p. 91-102. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 130).
Gumbert JP. Over een lange en een korte Vita Adalberti secunda. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 167-71. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. Het Egmonds Evangeliarium: van ontstaan tot restauratie. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 17-44. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. Enkele opmerkingen over het Egmondse cartularium en de kleinere geschiedbronnen daarin. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 61-70. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. De keurmedigen van Rinnegom. In: Vis GNM, editor. Het klooster Egmond: hortus conclusus. Vol 5. Hilversum: Verloren; 2008. p. 45-60. (Egmondse studiën; vol 5).
Gumbert JP. Weer een handschrift uit Egmond boven water: Euclides. In: Vis GNM, editor. Boeken en handschriften uit Egmond. De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2002. p. 73-80. (Egmondse Studiën; vol 4).
Gumbert JP. Boeken en boekhouding. Egmondse boeken onder abt Jan de Weent (1381-1404). In: Vis GNM, editor. Boeken en handschriften uit Egmond. De abdij van Egmond. Geschreven en beschreven. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2002. p. 59-72. (Egmondse Studiën; vol 4).