Bibliografie

Vandamme L, Stabel P, Dumolyn J, Brown A, Martens MP, Gabriëls N, et al. Brugge in de zestiende eeuw: een ‘terugkeer naar de normaliteit. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 365-409. Abstract
Dumolyn J, Martens MP, Stabel P, Oosterman JB. Bruges in the sixteenth century : a ‘Return to normalcy'. In: Brown A, Dumolyn J, editors. Medieval Bruges, c. 850-1550. Cambridge: Cambridge University Press; 2018. p. 445-501.
Bardyn A. Vrouwen in de Middeleeuwse samenleving. In: Lambert V, Stabel P, editors. Gouden tijden. Rijkdom en Status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden. Tielt: Lannoo; 2016. p. 283-317.
Meijns BL. Clerus en kloosterlingen. In: Lambert V, Stabel P, editors. Gouden tijden. Rijkdom en Status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden. Tielt: Lannoo; 2016. p. 319-63.
Nijsten GJ. Toneel in de stad. Op zoek naar culturele uitingsvormen van stedelijk bewustzijn in de Noordelijke Nederlanden. In: Carlier M, Greve A, Prevenier W, Stabel P, editors. Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). Vol 7. Leuven: Garant; 1997. p. 105-29. (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries; vol 7).
van Schaïk R. On the social position of Jews and Lombards in the towns of the Low Countries and neighbouring German territories during the late Middle Ages. In: Carlier M, Greve A, Prevenier W, Stabel P, editors. Hart en marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996). Vol 7. Leuven: Garant; 1997. p. 165-91. (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries; vol 7).