Bibliografie

Bartelink G, Seyger G. Het leven - de vita - van Plechelmus. In: Goorhuis G, Oude Nijhuis J, editors. .), Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal. Zutphen: Walburg Pers; 2005. p. 109-35.