Bibliografie

van Aelst J. Suster Bertken: de kluizenares van Utrecht. In: Dlabačová A, Hofman R. De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: Wbooks; 2018. pp. 198-199.
de Loos I. De liturgie in de Zutphense Sint-Walburgiskerk. In: van Aelst J, van der Poel D, Rose (E)EGE, Kügle K. Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. 2e ed. Hilversum: Verloren; 2012. pp. 121-159.
van Aelst J. Bitter as myrrh. Gerard Zerbolt's meditation on the Passion of Christ. In: Staubach N. Kirchenreform von unten: Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben. Frankfurt am Main: Peter Lang; 2004. pp. 306-323.