Bibliografie

van Dalen-Oskam KH. Bijbelstof op rijm: "Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande". In: den Hollander A, Kwakkel E, Scheepsma WF, editors. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Vol 102. Hilversum: Verloren; 2007. p. 37-48. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 102).