Bibliografie

van Spijker I'. Model reading: saints' lives and literature of religious formation in the eleventh and twelfth centuries. In: Renard E, Trigalet M, Hermand X, Bertrand P, editors. 'Scribere sanctorum gesta'. Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à Guy Philippart. Vol 3. Turnhout: Brepols; 2005. p. 135-56. (Hagiologia; vol 3).
van Spijker I'. Een matte biografie, een heiligenleven met allure: de dertiende-eeuwse Vita Siardi. In: de Boer DEH, Nip RIA, van Schaïk R, editors. Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de RU Groningen. Vol 17. Assen: Van Gorcum; 1998. p. 187-99. (Groninger historische reeks; vol 17).
van Spijker I'. Gallia du Nord et de l'Ouest. Les provinces ecclésiastiques de Tours, Rouen, Reims (950-1130). In: Philippart G, editor. Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in the West from its Origins to 1550. Vol 2. Turnhout: Brepols; 1996. p. 239-90.
van Spijker I'. Family ties. Mothers and virgins in the ninth century. In: Mulder-Bakker AB, editor. Sanctity and Motherhood. Essays on Holy Mothers in the Middle Ages. Vol 14. New York: Garland Publishing; 1995. p. 165-90. (Garland Medieval Casebooks; vol 14).
van Spijker I'. Cohesie versus chaos. De hagiografische perceptie van religieus gezag. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 87-114.
Theunis HB. Confraternitas. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 51-86.
Wegman HA. De voorganger in de middeleeuwse liturgie. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 13-49.
Hagoort HN. Priesters en leken in de preken van Radulphus Ardens (ca. 1190). In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 115-63.
van Spijker I'. Cohesie versus chaos. De hagiografische perceptie van religieus gezag. In: Theunis HB, Hagoort HN, van Spijker I't, Wegman HAJ, editors. Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen. Amsterdam: Rodopi; 1991. p. 87-114.