Bibliografie

Verhoeven G. Van open armen tot gouden handdruk. Fraterhuis en stadsbestuur in Delft. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K, editors. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. p. 369-84.
Gaens T. Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 69-106. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Mol JA. Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 213-31. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Roest B. De clarissen in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 43-68. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Goudriaan K. De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 167-211. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Schaap M. Over 'qwaclappers' en ander schadelijk volk: de laatmiddeleeuwse hervorming van Noord-Nederlandse minderbroederkloosters bezien vanuit de interne machtsstrijd binnen de orde. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 17-41. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Verhoeven G. Visitatie en reformatie bij de norbertinessen in de vijftiende eeuw. De houding van legaat Cusanus, de orde van Prémontré en de vader-abt van Mariënweerd jegens de jonkvrouwen van Koningsveld. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 133-65. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 9-15. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Verhoeven G. Visitatie en reformatie bij de norbertinessen in de vijftiende eeuw. De houding van legaat Cusanus, de orde van Prémontré en de vader-abt van Mariënweerd jegens de jonkvrouwen van Koningsveld. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 133-65. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).