Bibliografie

Verhoeven G. Van open armen tot gouden handdruk. Fraterhuis en stadsbestuur in Delft. In: van Engen H, Nijdam H, van Vliet K. Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Hilversum: Verloren; 2021. pp. 369-384.
Mol JA(H). Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 213-231.
Roest B. De clarissen in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 43-68.
Goudriaan K. De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 167-211.
van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 9-15.
van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 9-15.

Pagina's