Bibliografie

Mol JA(H). Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 213-231.
Roest B. De clarissen in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren; 2008. pp. 43-68.
Corbellini S, Verhoeven G. Een Delftse boekencatalogus uit 1573. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 2004;11:29-49.
Verhoeven G. Koningsveld en het Gasthuis van Delft. In: Janssens H. Hospitalitas en de aanwezigheid van leken in de middeleeuwse premonstratenzer kloosters. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2002. pp. 13-29.
Verhoeven G. Kloosters. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 321-352.
Verhoeven G. Kloosters. In: van Herwaarden J, de Boer DEH, van Kan FJW, Verhoeven G. Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Hilversum: Verloren; 1996. pp. 321-352.

Pagina's